5.27.2012

Skin

Nie mam żadnych zdjęc, które mogłyby was zainteresowac. Masakra .. Chyba zacznę myślec nad jakimiś. 
Powyższe zdjęcia zostały zrobione przez ten tydzień. / I do not have any photos that you may be interestedThe massacre .. I think I begin to think of someThese pictures were taken during this week.
W czwartek wyjeżdżam na wycieczkę szkolną w góry. Zazwyczaj nużą mnie te wycieczki, bo są skupiskiem wszystkich ludzi w mojej szkoły. Trzeba przyznac , że jako szkoła katolicka mamy zbyt dużo używek. Od alkoholu po narkotyki. Moje zdanie na ten temat jest trochę doroślejsze. Co myślicie widząc 13-latka, który jest upity do nieprzytomności ? Bogu dzięki, że to dzieje się tylko w jednej grupie osób. 
Najbardziej ciekawią mnie góry, bo pierwszy raz zobaczę je wiosną. Może trochę śmieszne, ale prawdziwe. Zazwyczaj jeżdżę w lato i spędzam całe dni na stoku. 
Za dwa tygodnie pojadę do Warszawy a potem zabiorę się za realizację projektów. Zbyt dużo w mojej głowie siedzi, nie daje spokoju. / On Thursday I'm going on a school trip to the mountains. Usually these tripswearies me, because they are cluster of all the people in my school. I must admit that as a Catholic school we have too many stimulants. From alcohol to drugsMy opinion on this topic is a little more adultWhat do you think seeing 13-year-old who is drunk into unconsciousnessThank God that this happens in only one group of people.


'm Interested in the top because the first time I see them in the spring. Maybe a little bit funny, but true. Usually I go in the summer and spend whole days on the slopes.

In two weeks I will go to Warsaw and then I'll do the projects. Too much sitting in my head, do not give you peace.


1 komentarz: