9.27.2011

I hate everything about you.
Istny amok. Wyrwijcie mnie z tej szkoły. Mimo wszystko jestem szczęśliwa :)
Dziękuję za miłe komentarze, wszystkie pochlebstwa i dużo maili , na które muszę w najbliższym czasie odpowiedziec. Od 11 października do 18 będzie u mnie przebywac moja koleżanka z Izraela, która w celu wymiany młodzieży przyjeżdża razem z grupą do Mławy. Co za tym idzie ? W Listopadzie wyjeżdżam do Izraela. 
PS. Niedługo moje urodziny *.*


Real amokTake me out of this school. Still, I'm happy:)
Thank you for your nice comments, all the flattery and a lot of emails, which I mustanswer in the near futureFrom 11 October to 18 will be for me to stay my friend from Israel, which for the exchange of young people coming together from thick to MlawaHenceIn November I am going to Israel.
PS. Soon my birthday *.*
4 komentarze: